Historie práv žen je dlouhá a složitá a zahrnuje mnoho bojů, hnutí a událostí po celém světě. Pojďte se s námi ohlédnout za klíčovými body v historii práv žen:

Práva žen v 18. století

Manželské právo: Podle práva mnoha zemí byly ženy v manželství prakticky podřízeny svým manželům. Muži měli větší kontrolu nad majetkem, rozhodováním a právem na výchovu dětí. Ženy obvykle neměly právo vlastnit majetek nebo podepisovat smlouvy bez souhlasu manžela.

Vzdělání: Většina žen v 18. století neměla přístup k formálnímu vzdělání. Vzdělání bylo obvykle vyhrazeno pro muže, zatímco ženy byly často omezeny na domácí úkoly a péči o rodinu.

Práce: Ženy byly často odkázány na domácí práci nebo na práci v zemědělství a řemeslech. I když některé ženy mohly pracovat v textilním průmyslu nebo jako služky, měly často nižší mzdy a méně příležitostí než muži.

Právní postavení: Ženy měly omezený přístup k právnímu systému a často neměly právo svobodně podepisovat smlouvy, vstoupit do právních sporů nebo zastupovat sebe sama v soudních řízeních.

Politické právo: Většina zemí v té době omezovala politická práva žen, včetně volebního práva a práva na politické zastoupení.

Práva žen v 19. století

Ve většině západního světa měly ženy omezená práva a byly vnímány jako druhořadí občané. Jedním z prvních významných hnutí bylo americké a britské hnutí za ženské hlasovací právo, které vedlo k udělení volebního práva žen v mnoha zemích.

Práva žen v 20. století

Ženská práva získávala na síle v průběhu 20. století. V roce 1920 bylo ženám v USA uděleno úplné volební právo s přijetím 19. dodatku ústavy. Dalšími klíčovými událostmi bylo zavedení práva na práci, právo na rovnost před zákonem a boj za reprodukční svobodu.

Práva žen během druhé světové války

Během války ženy ve mnoha zemích převzaly pracovní role, které byly tradičně vyhrazeny mužům, což vedlo k většímu uznání jejich schopností a přispělo k postupnému zlepšení jejich práv.

60. – 70. léta a práva žen

Období sociálních a kulturních změn přineslo další posuny v oblasti ženských práv, včetně hnutí za reprodukční svobodu, boje za rovné platy a dalších.

Současnost

Jak je to dnes? Mají ženy už rovná práva s muži jak se říká? O ženských právech píše Všeobecná deklarace lidských práv:

Rovné právo: Ženy by měly mít stejná práva a příležitosti jako muži v oblasti vzdělání, zaměstnání, politiky, rodinného života a dalších oblastech.

Právo na vzdělání: Každá žena by měla mít přístup k vzdělání bez ohledu na pohlaví. To zahrnuje možnost studovat na vysokých školách, univerzitách a získávat profesní dovednosti.

Právo na zdraví: Ženy by měly mít přístup k plnohodnotné zdravotní péči, včetně reprodukčních služeb, péče o matku a dítě a prevence nemocí.

Právo na bezpečí: Ženy by měly být chráněny před násilím, domácím násilím, sexuálním obtěžováním a obchodem s lidmi.

Právo na rovnost ve společnosti: Ženy by měly mít stejný přístup k právní ochraně, politickému angažmá a ekonomickým příležitostem jako muži.

Právo na rovnost před zákonem: Ženy by měly být chráněny před diskriminací na základě pohlaví a měly by mít možnost žalovat za porušení svých práv.

OSLAVTE PRÁVA ŽEN!

8.3. JE MDŽ! MDŽ znamená Mezinárodní den žen a je určen k oslavě ekonomických, politických a sociálních úspěchů žen, stejně jako k připomenutí historických i současných bojů za rovnost pohlaví a ženská práva. Tento den se slaví různými způsoby po celém světě, včetně demonstrací, konferencí, kulturních akcí a oslav.

Tipy na dárečky k MDŽ:

 • Náhrdelník Adventurous zlatý s aventurinem

  1,149 
 • Náramek Pure zlatý s lapisem lazuli

  1,429 
 • Náramek Eternal zlatý s aventurinem

  649 
 • Náramek Eternal stříbrný s růženínem

  649